Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите простора у обухвату регулационог плана за изградњу аутопута на коридору Vc (ЛОТ 1,2 и 3); 2009.

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив документа                                      

Услови коришћења културних и природних добара и утврђивање зона и мјера заштите

простора у обухвату регулационог плана за изградњу аутопута на коридору V c (ЛОТ 1,2 и 3)

Врста документа Елаборат
Година израде 2009.
Акт о заштити                   
Не постоји за ову врсту докумената

 

Све веће и разноврсније потребе човјека за располагањем простором, као и све веће потребе за искоришћавањем разноврсних сировина и ре­сурса која могу да се нађу у природи, тражи истовремено и одговоре на питања како и докле се могу искоришћавати природна добра а да то не иде на уштрб будуће егзистенције човјека. Због тога заштита природе мора да буде примарни оквир просторног уређења, што значи да се просторно-планском документацијом кроз валоризационе основе природног насљеђа јасно треба да утврде мјере заштите и одреде зоне заштите за заштиту свих природних вриједности.

Иако у обухвату Регулационог плана нису евидентирани објекти природног насљеђа истраживањем простора кроз који пролази траса аутопута утврдили смо да то подручје има своје природне вриједности које се огледају у богатству биљног и животињског свијета, великом броју водотока, питомих пејзажа..., па мјере заштите, односно смјернице подразумјевају усклађивање будућих активности на изградњи аутопута – коридор Vc са очувањем природног склопа и његових елемената:

- очување ријеке Босне, њених притока и приобаља

- очување флоре и вегетације

- очување фауне

- очување пејзажа.

Lot1
Lot2 Lot3

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije