Валоризација културно-историјског и природног насљеђа општине Мркоњић Град; 2009.

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив пројекта

Валоризација културно-историјског и природног насљеђа општине Мркоњић Град

Врста документа

Валоризација

Година израде

2009.

Акт о заштити

Није донесен, упућено Општини на усвајање


Документ «Валоризација културно-историјског и природног насљеђа општине Мркоњић Град» израђен је  у октобру 2009. године. Документ садржи сљедеће области: археологија, народно градитељство, архитектура и природно насљеђе. Текст је прожет бројним фотографијама, графичким прилозима и табелама.

У дијелу Валоризације о природном насљеђу, поред општих карактеристика, валоризована су подручја која имају биолошку, геолошку, екосистемску или пејзажну вриједност. У складу са критеријумима прописаним Законом о заштити природе извршено је вредновање, зонирање и мјере заштите за та подручја. Издвојени су:

* Посебни природни резервати: Дубичка гора, Лисина и извор ријеке Сане

* Споменици природе–ботанички–дендролошки: храст лужњак (Quercus robur) у селу Дакићи, храст китњак (Quercus petreae) у засеоку Божићи, село Медна и горски јавор (Acer pseudoplatanus) у селу Шибови

* Споменици природе-хидрогеолошки: пећина Мрачај, Понор и Медни камен

* Споменик природе-геоморфолошки: Јама под Јеликом

* Подручја управљања стаништем: маљава бреза (Betula pubescens), станиште даброва, станиште тетријеба и шумски одјели Дубичка гора 104а и Дубичка гора 75а.

* Заштићени природни пејзажи: клисура Сане, језерски комплекс Балкана, клисуре Врбаса и Црне ријеке, клисура Сокочнице, Медљанска ријека и Корана

* Парк шуме: расадник Рогољи и Зеленковац

* Подручје за управљање ресурсима: Подрашничко поље.

Mrkonjic_nasl mrkonjic_vrbas

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije