Посебни резерват природе "Громижељ"; 2008.

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив документа Претходна заштита Посебног резервата природе "Громижељ"
Врста документа Документација за Рјешење о претходној заштити
Година израде 2008.
Акт о заштити                   
Рјешење о претходној заштити Посебног резервата природе "Громижељ" (СГ РС бр. 81/11)

 

На територији општине Бијељина, сјевероисточно од града, у Велином Селу на локалитету Громижељ у новембру 2008. године евидентирана је и од стране стручњака детерминисана риба Umbra krameri, у нарoду позната као мргуда.

Umbra krameri – мргуда данас је врло ријетка и угрожена врста рибе. У цијелој Европи Umbra има статус угрожене врсте и под најстрожијим је режимом заштите (ЕN). На листи је заштићених врста Бернске конвенције Аpendix I - Аnnеx I. На подручју Србије Umbra krameri трајно је заштићена као природна ријеткост. Настањује мочварне и забарене, вегетацијом богате дијелове вода замуљеног дна. Насељава слив Дунава и Дњепра, забиљежена је у Мађарској, Чешкој и Словачкој, а једина налазишта у окружењу су на Мури у Хрватској и Засавици у Србији. Засавица је 1997. годинe проглашена за Специјални резерват природе као добро од изузетног значаја за Републику Србију.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је почео мултидисциплинарна истраживања мочваре Громижељ у децембру 2008. године. Теренским истраживањима закључили смо да је ово једно од ријетко сачуваних низијских тресетишта који се одликује значајним флористичким биодиверзитетом. На основу теренских истраживања у децембру 2008. год те мају, јуну, августу и октобру 2009. године забиљежено је око 400 биљних врста папрати и голосјемењача. Значајно је напоменути да међу овим врстама има врста од међународног значаја, ендемичних и реликтних. На Прелиминарној листи васкуларних биљака за Црвену књигу БиХ (Шилић, 1992-96) налазе се врсте Hottonia palustris L. – ребратица, Telypteris palustris Schott. - мочварна папрат, Nuphar luteum Sm. – жути локвањ са статусом (VU). Од реликтних врста треба споменути мочварну жару (Urticu kioviensis) која је иначе на простору Босне и Херцеговине први пут регистрована истраживањем научног тима Завода. Мочварна жара се налази на Црвеној листи Европе као ријетка и угрожена врста у категорији рањиве врсте (V) према IUCN.
Umbra_krameriLaketica_virMocvara_GromizeljUrtica_kiovensis

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа 30. децембра 2008. године упутио је Влади Републике Српске документацију за Рјешење о претходној заштити локалитета Громижељ. Рјешењем о претходној заштити Посебног резервата природе „Громижељ“ (Службени гласник Републике Српске бр. 81/11) од 12. августа 2011. године подручје је заштићено у двостепеном режиму, укупне површине 831,33 хектара.

Прилог: Границе обухвата (JPEG)
Gromizelj_Nasl
laketica_vir

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije