Пројекат санације и рестаурације уличних фасада зграде општине Бијељина

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив пројекта
ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ УЛИЧНИХ ФАСАДА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ БИЈЕЉИНА
Врста документа
главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС
Наручилац
Општина Бијељина
Рад на терену
Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Јелена Савић, дипл. инж. арх.
Гордана Радић, дипл. инж. арх.
Сњежана Глигорић, дипл. етнолог-антрополог
Вања Шотра Дурсун, сликар-графичар
Архитектонска фаза
Милијана Окиљ, дипл. инж. арх,одговорни пројектант
Тродимензионални приказ Владимир Станаревић, апсолвент арх.
Електро- фаза Дарко Клак, дипл. инж. елек.
Година израде пројекта
2008.
Зграда данашње Општине у Бијељини  је изграђена  у неокласицистичком стилу за потребе аустроугарске администрације. Обликовно и функционално, зграда Општине је главни елемент идентификације града, његов визуелни репер и урбани оријентир.

Зграда је спратница са симетричном и хоризонтално развијеном главном фасадом. Наглашен средишњи ризалит појачава утисак симетричности и наглашава репрезентативни карактер грађевине.

У истражним радовима прикупљена је картографска и фотодокументација на основу које су анализиране промјене аутентичног изгледа фасада објекта. Временом је и нестручним интервенцијама дошло до промјена аутентичног изгледа објекта које се односе на уклањање појединачних украса са фасада. Украси изнад прозора, који су задржани на бочним фасадама су поновљени на главној фасади по систему узимања отисака. Завршни украси на атикама су реконструисани на основу постојеће фотодокументације. Током истраживачких радова утврђена је и аутентична боја фасаде. Скидањем нових слојева малтера и хирофе омогућен је приступ најстаријем слоју малтера на коме се сачувала аутентична боја.

Анализом оштећења фасада у Пројекту санације и ресатурације   евидентна су оштећења настала дјеловањем више фактора: старост објекта, дјеловање атмосферилија, утицај капиларне влаге, неадекватни конзерваторски радови и људски фактор.

Пројекат предвиђа враћање аутентичног изгледа фасада и употреба аутентичних материјала у највећој могућој мјери:
-уклањање комплетног малтера сокла, заштиту површина одговарајућим средствима и поново малтерисање;
-уклањање оштећеног малтера и малтера са високим присуством влаге са фасадних површина;
-уклањање старих балконских ограда чији је степен оштећења висок и постављање нових које се раде по узору на аутентичне;
-враћање украса који су у ранијим конзерваторским радовима уклоњени;
-враћање аутентичне боје фасаде;

-замјена хоризонталних и вертикалних олука као и лимених опшава од поцинчаног лима који су у јако лошем стању.

foto._zgrade_opstine_iz_austro-ugarskog_perioda_Bijeljina

fasade_i_3D

prijeza_vrijeme_i_poslije_obnove_fasade

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije