Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home1/trifko/public_html/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Warning: copy(http://www.nasljedje.orgimages/stories/2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home1/trifko/public_html/plugins/content/mavikthumbnails.php on line 668

Спомен-обиљежје Богдану Жерајићу у Невесињу

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив пројекта СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈЕ БОГДАНУ ЖЕРАЈИЋУ У НЕВЕСИЊУ
Врста пројекта Главни пројекат редизајна
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа РС
Наручилац Општина Невесиње
Аритектонска фаза
Горан Милојевић, дипл.инж.арх, одговорни пројектант

Сања Рунић, дипл.инж.арх, сарадник
Милена Тимотија, дипл.инж.арх, сарадник
Конструктивна фаза Радован Белеслин, дипл.инж.грађ.
Електро- фаза Дарко Клак, дипл.инж.ел.
Година израде пројекта 2009
На захтјев општине Невесиње тим завода је урадио пројекат редизајна спомен-обиљежја Богдану Жерајићу, како би се овом простору дао адекватнији значај који је добијен новом валоризацијом. Богдан Жерајић је историјска личност из периода I свјетског рата, рођен је у Невесињу и има велики значај за наше просторе.
На основу анализе постојећег стања датог простора понуђен је приједлог рјешења са одређеним интервенцијама. Предвиђено је уклањање старог поплочања и постављање нових гранитних плоча. Интервенције које су предвиђене око спомен обиљежја су имају циљ да оживе простор и да он добије савремени карактер.
osnova novoprojektovanog stanja
основа новопројектованог стања
izgled novoprojektovanog stanja
изглед новопројектованог стања
trodimenzionalni prikaz spomen-obiljezja
тродимензионални приказ спомен-обиљежја

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije