Пројекат заштите од површинских и подземних вода цркве и конака манастиира Ломнице (Ловнице)

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Назив пројекта
ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЦРКВЕ И КОНАКА МАНАСТИРА ЛОМНИЦЕ (ЛОВНИЦЕ)
Врста документа
Главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац
Српска православна црква - Епархија зворничко-тузланска
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Гордана Радић, дипл. инж. арх, сарадник
Душанка Скоко, инж. грађ, сарадник
Јелена Савић, дипл. инж. арх, сарадник
Година израде пројекта
2007.
Период реализације
2007/2008.

Манастир Ломница са црквом посвећеном Светом Георгију налази се у Шековићима. Смјештен је на узаном платоу којем је прилаз једино могућ са западне стране јер је окружен брдима. Источно, у односу на цркву, налази се извор ријеке Ловнице која и са јужне стране ограничава манастирску порту.

Црква  манастира Ловница је једнобродна, са петостраном апсидом на истоку, прислоњеним луковима уз подужне зидове, слијепом куполом ослоњеном на пиластре и стубове, споља уклопљеном у двоводни кров. Грађена је од камених блокова различитих димензија, а фасаде су фуговане.
Фреске у куполи, горњим површинама олтара и наоса, осликао је 1577/78. године зоограф Лонгин, а остали живопис у цркви је рад сликара који су своја имена (Јован, Јован, Никола и Георгије) као и годину сликања 1607/08. записали на западном зиду наоса изнад улаза. Иконостас је такође рад Лонгина и сматра се једним од најбољих иконописних остварења XVI вијека.

Приземље и спрат конака у потпуности су, сјеверном страном, укопани у терен. У сјеверним зидовима конака, као и у свим зидовима цркве, приликом теренских истраживања 2007. године, евидентно је присуство капиларне влаге. Највећи проценат капиларне влаге уочен је у сјеверном зиду цркве. Присуство влаге узрокавао је недостатак дренажног система као и само дјелимично одвођење оборинских вода.

Имајућу у виду наведено, стручњаци Завода су приступили изради пројектног задатка и кроз анализу могућности за рјешавање проблема влаге припремили техничку документацију за интервенције на заштити манастирске цркве и конака од површинских и подземних вода. Према пројекту изведени су дренажни систем у циљу заштите зидова и систем за одводњу површинских вода из манастирске порте.


 

Manastir_Lomnica_pogled_na_ulaz_u_crkvu

Поглед на цркву Светог Георгија са улаза у манастирску порту

 

Manastir_Lomnica_pogled_na_oltarsku_apsidu

Поглед на олтарску апсиду из источног дијела манастирске порте

 

Manastir_Lomnica_zapadna_fasada_crkve

Извод из техничке документације - западна фасада цркве Светог Георгија

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije