Пројекат реконструкције улазне капије у Старом Граду у Требињу

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Назив пројекта
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛАЗНЕ КАПИЈЕ, СТАРИ ГРАД, ТРЕБИЊЕ
Врста документа
Главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац
Канцеларија Унеска у Сарајеву и Општина Требиње
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Сања Рунић, дипл. инж. арх, сарадник
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх, сарадник
Конструктивна фаза
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Година израде пројекта
2009.
Период реализације
2010.

Данашње обрисе тврђава је добила 1706. године. У периоду аустроугарске управе тврђава је изгубила одбрамбени значај који је имала за вријеме турске владавине.

Како је данас отвор у јужном бедему једини могући колски улаз, покренута је иницијатива  за реконструкцију бедема. Завод је на захтјев представника Унеско канцеларије у Сарајеву и Општине Требиње приступио изради пројектне документације.


Stari_Grad_Tebinje_izgled_prije_radova

Поглед из улице Доситеја Обрадовића прије интервенција

 

Trebinje_Stari_Grad_izgled_prije_intervencija_1

Поглед из Старог Града прије интервенција

 

Ulazna_kapija_Stari_Grad_projekat

Основа улазне капије у Стари Град, извод из пројекта

 

Stari_Grad_Trebinje_izgled_tokom_radova

Поглед из улице Доситеја Обрадовића током радова на реконструкцији улазне капије


Stari_Grad_Trebinje_pokled_tokom_radova

Поглед из Старог Града током радова на реконструкцији улазне капије

 

Stari_Grad_Trebinje_izgled_ulazne_kapije_nakon_radova

Поглед из улице Доситеја Обрадовића по завршетку радова на реконструкцији улазне капије

 

Stari_Grad_Trebinje_izgled_ulazne_kapije_nakon_radova_1

Поглед из Старог Града по завршетку радова на реконструкцији улазне капије

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije