Пројекат санације и реконструкције цркве Свете Неђеље у Талежи код Требиња

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Назив пројекта ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦРКВЕ СВЕТЕ НЕЂЕЉЕ У ТАЛЕЖИ КОД ТРЕБИЊА
Врста пројекта Изведбени пројекат
Носилац израде Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац Српска православна црква - Епархија захумско-херцеговачка
Донатор Јово Мискин
Учесници у изради
Мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Славица Жикић-Круспер, сарадник
Година израде пројекта 2000.
Период реализације 2000 – 2001.

Село Талежа има дугу прошлост о чему свједочи пронађена статуа богиње Дијане. У средњовјековном гробљу сачувано је преко седамдесет стећака, од којих је неколико са клесаним мотивима кола, розета, коњаника, крстова и мачева са штитовима. У некрополи са стећцима смјештена је и црква посвећена Светој Неђељи. Ранији истраживачи су, на основу градитељских карактеристика и усменог народног предања, цркву оквирно датовали на крај XV или почетак XVI вијека. С обзиром на вријеме подизања цркава у требињском крају, за које су утврђене године градње, претпоставља се да је ова црква грађена осамдесетих година XV вијека.

Црква се обрушила седамдесетих година и од тада су остаци објекта изложени дјеловању атмосфералија. Када су почели истраживачки радови у априлу 2000. године, остаци објекта су били покривени бршљаном, а унутрашњост дјелимично затрпана остацима обрушеног свода. На остацима цркве су, приликом снимања затеченог стања, уочена оштећења настала продирањем корјења у спојнице. Посљедица разарања спојног средства је одвајање зидова.

Црква Свете Неђеље у Талежи је једнобродна грађевина са тролисном апсидом на истоку. Према сачуваним остацима претпоставља се да је црква малтерисана споља и изнутра.

Пројектом предвиђени санациони радови обухватили су радове на денивелацији терена око објекта, разиђивање оштећених дијелова цркве и поново презиђивање, изградњу једнодијелног звоника на преслицу на западном прочељу, зидање полуобличастог свода, покривање цркве каменим плочама, фуговање фасадних површина, израду опхода око цркве те малтерисање унутрашњих површина.

Црква Свете Неђеље у Талежи уврштена је на Листу националних споменика Босне и Херцеговине под редним бројем 725.

 

Taleza_prije_radova

Изглед цркве Свете Неђеље током рашчишћавања 2000. године

 

Taleza_prije_radova_1

Изглед цркве Свете Неђеље током рашчишћавања 2000. године

Taleza_prije_radova_2

Затечени изглед цркве Свете Неђеље приликом истраживачких радова 2000. године

 

Taleza_prije_radova_3

Затечени изглед цркве Свете Неђеље приликом истраживачких радова 2000. године

 

Taleza_projekta_dokumentacija_snimak_postojeceg_stanja

Основа цркве Свете Неђеље, теренска скица

 

Taleza_tokom_radova

Изглед цркве Свете Неђеље при завршетку радова на обнови

 

Taleza_nakon_radova

Изглед цркве Свете Неђеље након радова на санацији и реконструкцији

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije