Пројекат санације и адаптације зграде Основног суда у Дервенти - Одјељења у Броду

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Назив пројекта
ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ЗГРАДЕ СУДА У ДЕРВЕНТИ - ОДЈЕЉЕЊА У БРОДУ
Врста документа
Главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Наручилац
Министарство правде Републике Српске
Рад на терену
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Јелена Савић, дипл. инж. арх.
Милена Тимотија, дипл. инж. арх.
Сања Рунић, дипл. инж. арх.
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх.
Небојша Милићевић, дипл. комуниколог
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Архитектонска фаза


Горан Милојевић, дипл. инж. арх, oдговорни пројектант
Јелена Савић,  дипл. инж. арх, сарадник
Сања Рунић, дипл. инж. арх, сарадник
Радана Турјачанин, дипл. инж. арх, сарадник
Конструктивна фаза
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Електро-фаза
Дарко Клак, дипл. инж. електротехнике
Хидро-фаза
Михајло Ружић, дипл. инж. грађ.
Машинска фаза
Синиша Ђуђић, дипл. инж. маш.
Година израде пројекта
2010/2011.
Период реализације

 

Пројектни задатак достављен Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске предвидио је санацију и адаптацију постојеће зграде Суда у улици 26. августа у Броду. Првобитна функција објекта до данас је остала готово непромијењена па је самим тим и објекат претрпио минималне трансформације у физичком погледу.

Први пројекат суда и затвора у Босанском Броду рађен је у новембру 1907. године, а потписује га архитекта Карло Паржик. Данашњи изглед објекта, у погледу габарита и разраде фасаде готово је идентичан изведеном објекту с почетка 20. вијека.

Пројекат обухвата све неопходне грађевинско-занатске и инсталатерске захвате на оспособљавању објекта за поновно коришћење са новом намјеном. Наведени радови у складу су са вриједностима и првобитном намјеном објекта, потребама наручиоца и савременим захтјевима коришћења простора. Приземље објекта је предвиђено за јавну употребу и кретање већег броја корисника, док је приступ на спрат ограничен на запослене и учеснике у тренутним судским процесима. Овом фазом пројекта у подруму је предвиђено рјешавање проблема влаге и конструктивна санација.

Не постоји валоризациона основа културно-историјског насљеђа за општину Брод, те објекат до сада није уживао статус заштићеног културног добра. Захтјев за уврштавање добра на Листу петиција за проглашење добара националним спомеником Босне и Херцеговине поднесен је 2010. године.

 

 

Zgrada_suda_u_Brodu

Поглед на зграду Суда у Дервенти - Одјељење у Броду из улице 26. августа, 2010 година

 

Zgrada_suda_u_Brodu_1

Поглед из дворишта зграде Суда у Дервенти - Одјељење у Броду 2010. године

 

Brod_juzna_fasada_ostecenja

Јужна фасада - приказ оштећења, извод из техничке документације

 

Brod_zgrada_suda_novoprojektovana_osnova_prizemlja

Новопројектовани изглед приземља, извод из техничке документације

 

Brod_zgrada_suda_varijanta_koloristicka_juzna_fasada

Колористичко рјешење јужне фасаде - варијанта 1, извод из техничке документације

 

 

 

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije