Мјере и услови заштите

ПДФШтампаЕл. пошта

На основу Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Српске" бр. 20/14) Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа доноси стручно мишљење којим се утврђују услови заштите природе у поступку израде планова, основа, програма, пројеката, радова и активности који се врше и /или израђују у рударству, енергетици, саобраћају, водопривреди, пољопривреди, шумарству, ловству, рибарству, туризму и другим дјелатностима од утицаја на природу. Услови заштите природе прибављају се приликом израде просторних и урбанистичких планова, планске и пројектне документације, основа и програма управљања и коришћења природних ресурса и добара.

Уз захтјев за издавање стручног мишљења подносилац је дужан приложити и:

- податке о врсти и носиоцу израде документа

- податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана

- кратак опис циљева због којих се документ израђује, намјераваних активности на његовој реализацији и главних очекиваних резултата, а за пројекат идејно рјешење. 

 

mahovljanska petljaobala vrbasate stanaritrasa gasovoda bijeljina

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150