Дозволе за истраживања

ПДФШтампаЕл. пошта

Ступањем на снагу Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, 20/14), Завод је започео са поступком издавања дозвола за истраживања и прикупљањем података насталих као резултат истраживања у природи. Према одредбама овог Закона, сви истраживачи (физичка и правна лица) дужни су прибавити дозволу за истраживање (члан 91.*).

Током вишегодишњег теренског рада били смо свједоци бројних радњи које су неријетко подразумијевале нарушавање природних вриједности, прекомјерно узорковање јединки биолошких врста и девастацију њихових станишта, оштећивање и изношење пећинског накита, нелегални прекогранични транспорт, прометовање и сл.  Са друге стране, успоставили смо функционалну сарадњу са бројним истраживачима и научним радницима који су вршили истраживања на територији Републике Српске, не нарушавајући повољно стање природе. Подаци и информације о истраживањима, као и добијени резултати су драгоцјени за очување и заштиту природе Републике Српске.

Циљ издавања дозвола и прикупљања података је сређивање стања у области заштите природе и успостављање јединствене базе података која ће служити надлежним институцијама, научно-стручним и образовним установама, као и невладиним организацијама и истраживачима који се баве проучавањем и заштитом природе и њених елеманата.

dozvole

Образац захтјева за истраживање је израдио Завод и путем њега сви истраживачи могу затражити дозволу за истраживање. ОБРАЗАЦ можете преузети ОВДЈЕ.

Ради транспарентности, на интернет страници Завода објављујемо табеларни преглед до сада издатих дозвола са основним подацима о истраживањима.

Табела - Преглед издатих дозвола за истраживање                                                                                                                                                                                                                                          

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

БРОЈ АКТА

ПЕРИОД ИСТРАЖИВАЊА

ПОДРУЧЈЕ ИСТРАЖИВАЊА

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

ДОСТАВЉЕН ИЗВЈЕШТАЈ

НАПОМЕНА

Спелеолошко друштво "Понир"

 07/1.30-625-026/14

јануар 2014.

пећина Љубачево, град Бања Лука

биоспелеолошка

 да

 

Игор Трбојевић и Душан Тохољ

 07/1.30-625-168/14

2014. година 

Република Српска

 популација вука (Canis lupus L.1758)

 не

 

Удружење за биолошка истраживања и заштиту природе БИО.ЛОГ                    

 07/1.20,30-625-509/14

август 2014. 

долине Уне, Врбаса, Босне и Дрине и ј. Херцеговина

 вилини коњици (Odonata)

 да

 

Карлов универзитет у Прагу,Факултет за природне науке

07/1/625-342/15

јуни, јули, август 2015. године

сливно подручје ријеке Требишњице у околини Требиња,

Гатачко поље, слив Заломке у Невесињском пољу, Фатничко и Дабарско поље

Врсте риба из родова Telestes, Phoxinellus и Delminichthys

не

 

Центар за крш и спелеологију

07/1.30/625-561/13

август 2013. године

пећина Говјештица, општина Рогатица

биоспелеолошка

да

 

Спелеолошко друштво „Понир“

07/1.20,30/625-717/13

септембар 2013. године

пећина Љубачево, град Бања Лука

слијепи мишеви (Chiroptera)

не

 

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Катедра за екологију и географију животиња

07/1.30/625-448/13

септембар 2014. године

Република Српска

слијепи мишеви(Chiroptera)

да

 

Центар за крш и спелеологију

07/1.30/625-536/14

јули 2014. године

пећина Говјештица, општина Рогатица

фосили, минерали, слијепи мишеви (Chiroptera), зглавкари (Arthropoda)

да

 

Друштво студената биологије

07/1.30/625-648/14

август 2014. године

Национални парк „Сутјеска“

флора, херпетофауна, биоспелеолошка, тeриофауна, орнитофауна,

ентомофауна,

фунгија

не

 

Спелеолошко друштво „Понир“

07/1.30/625-661/14

август 2014. године

врело Пливе, пећина у кањону ријеке Јањ, врело Биоштице, врело Берег, Вилина пећина/Вилин понор

спелеолошка

да

 

Јасмин Пашић

07/1.30/625-805/14

октобар 2014. године

Национални парк „Сутјеска“

слијепи мишеви (Chiroptera)

не

 

Горан Топић

07/1.30/625-711/14

септембар, октобар 2014. године и март – јули 2015. године

Општина Шипово

птице (Aves)

не

 

Босанско – Херцеговачко Херпетолошко Удружење АТРА

07/1.30/625-956/14

март – новембар 2015. године

на потезу од ушћа ријеке Сане, преко долине ријеке Уне, до ушћа ријеке Дрине

водоземци (Amphibia)

(Triturus dobrogicus, T. carnifex, T. macedonicus)

не

 

Јасмин Пашић

07/1.30/625-081/15

2015. година

Република Српска

слијепи мишеви (Chiroptera)

   

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Катедра за екологију и географију животиња

07/1.30/625-428/15

јули – децембар 2015. године

Република Српска

слијепи мишеви (Chiroptera)

да

 

Спелеолошко друштво „Понир“

07/1/625-538/15

август 2015. године

јама Ледана, општина Рибник

спелеолошка

 

Извјештај није затражен јер нису подразумијевана истраживања

Спелеолошко друштво „Понир“

07/1.30/625-509/15

август 2015. године

Вилин понор

Дејанова пећина, Општине Гацко и Билећа

               

спелеолошка

 

Експедиција прекинута

Милица Рат

Природно-математички факултет Нови Сад

07/1.30/625-186/15

март - април. 2015. године

Република Српска

род Ornithogalum

не

 

Тео Делић

Одсјек за биологију

Биотехнички факултет

Универзитета у Љубљани

07/1/625-353/15

јун 2015. године

пећина Говјештица, општина Рогатица

Niphargus kusceriKaraman 1984,Niphargus cf. stygius Schiodte 1847,Marifugia cavatica Absolon& Hrabe 1930,Antroherpon cylindricolis Reitter 1908.

не

 

Центар за животну средину

07/1/625-422/15

јун – јул 2015. године

НП Сутјеска

флора, фауна и фунгија

не

 

 

*Члан 91. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ бр.20/14): „Истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста, заштићених подручја, спелеолошких објеката, минерала и фосила и остала истраживања биолошке разноврсности врше се на основу стручног мишљења Завода, којим се утврђују услови истраживања, а на захтјев правног или физичког лица. За истраживање које се обавља у заштићеном подручју извођач је дужан да прибави и сагласност управљача.

Члан 97. (1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:

(м) обавља истраживања на заштићеним врстама без стручног мишљења Завода или не достави резултате истраживања из члана 91.

(4) За радње из члана 96. став 1. т. г) и д) овог закона, као и за радње из става 1. т. б), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ) и м) овог члана, казниће се за прекршај физичко лице новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ.

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150