Управљање заштићеним подручјем

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Управљање и коришћење заштићених подручја регулисано је члановима 75-88. Закона о заштиту природе ("Службени гласник Републике Српске бр. 20/14). Управљач заштићеног подручја се одређује Актом о заштити. У зависности од категорије заштићеног подручја, управљање се може повјерити јавном предузећу, јавној установи, јединици локалне самоуправе или другом правном лицу које испуњава стручне, кадровске и организационе услове за обављање послова очувања, унапређивања, промовисања природних и других вриједности и одрживог коришћења заштићеног подручја.

Документи на основу којих се управља заштићеним подручјем су план управљања, план подручја посебне намјене и правилник о унутрашњем реду и чуварској служби.

Планом управљања који се доноси на период од 10 година (за одређена подручја на краћи период - нпр. појединачна стабла, дрвореди) одређују се начин спровођења заштите, коришћења и управљања заштићеним подручјем, смјернице и приоритети за заштиту и очување природних вриједности заштићеног подручја, као и развојне смјернице, уз уважавање потреба локалног становништва.

Планским документима просторног уређења утврђују се заштићена подручја за подручја посебне намјене у складу са прописом који регулише област уређења простора и грађења. За заштићена подручја од републичког значаја обавезно је доношење зонинг плана подручја посебне намјене Републике, док је за  заштићена подручја јединице локалне самоуправе обавезно доношење зонинг плана подручја посебне намјене јединице локалне самоуправе.

Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Управљач је дужан да обезбиједи унутрашњи ред и чување заштићеног подручја. Пропис - правилник за националне паркове доноси министар надлежан за послове животне средине, те управљач уз сагласност Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију или Јединице локалне самоуправе (зависно од тога која је категорија заштићеног подручја) а по претходно прибављеном мишљењу Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

 

Табела: Управљачи заштићених подручја и документи управљања

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА

УПРАВЉАЧ

KOНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПЛАН УПРАВЉАЊА      ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ
Строги резерват природе "Прашума Јањ" ШГ "Горица"

Прве шиповачке бригаде 1, 70 270 Шипово

Тел. 050/371-420; Факс 050/371-286

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

План управљања (2014.-2029.)
Строги резерват природе "Прашума Лом" ШГ "Оштрељ - Дринић"

Центар бб, Дринић 79 290 Петровац

Тел./Факс 050/480-012

 http://web.sumers.org/default.aspx?kl=2

План управљања (2014.-2029.)
Национални парк "Сутјеска" ЈУ "НП Сутјеска"

73 311 Тјентиште, општина Фоча

Тел. 058/233-102; Факс 058/233-114

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

http://www.npsutjeska.net/

План управљања (2014.-2029.)
Национални парк "Козара"

ЈУ "НП Козара"

Вука Караџића 43, 79101 Приједор                                         

Тел. 052/211-169; Факс 052/232-640

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели   

http://www.npkozara.com

План управљања (2014.-2029.) Просторни план подручја посебне намјене НП Козара (2011.-2031.)
Национални парк "Дрина"        
Споменик природе "Пећина Љубачево" Град Бањалука
Споменик природе "Пећина Орловача" Kултурни центар Пале

Српских ратника 4, 71 240 Пале

Тел./Факс 057/227-132

http://www.kc-pale.org/

http://www.orlovaca.com/

Споменик природе "Жута буква"  Еко-етно село "Жута буква"

Засеље бб, 78 220 Котор-Варош

Тел. 066/923-798

http://opstinakotorvaros.com/zuta-bukva/

Споменик природе "Пећина Растуша" Општина Теслић, Еко-парк Растуша

Растуша бб, 74 270 Теслић

Тел. 053/445-754, 065 422-035

http://rastusa.com/ekoPark.html

Споменик природе "Јама Ледана" Општина Рибник
Споменик природе "Ваганска пећина" Општина Шипово
Споменик природе "Пећина Ђатло" Општина Билећа и општина Гацко
Споменик природе "Павлова пећина" Град Требиње
Споменик природе "Гирска пећина" Општина Соколац
Споменик природе "Пећина по липом" Општина Соколац
Споменик природе "Пећина Ледењача" Туристичка организација општине Фоча

Шантићева 16, 73 330 Фоча

Тел. 058/212-416

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

http://www.focaravajuce.org

Споменик природе "Велика пећина" Општина Билећа
Споменик парковске архитектуре "Универзитетски град" Институт за генетичке ресурсе

Булевар војводе Петра Бојовића 1 А, 78 000 Бања Лука

Тел. 051/348-080; Факс: 051/348-089

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

http://gri.unibl.org/index.php?option=btg_pocetna

Програм управљања (2013.-2015.)
Парк шума "Слатина" Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић

Слатинска 11, 78 000 Бања Лука (сједиште Завода)

Тел. 051/348-444

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

http://www.zotovicbl.com/2016/08/park-suma-slatina-zasticeni-prirodni-resurs/

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150