o zavodu

Стручно мишљење за претходну заштиту Парка природе "Сана"

ПДФШтампаЕл. пошта

sana naslovna

5.11.2014. ---

Републички завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа Републике Српске, на захтјев Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију припремио је Стручно мишљење за успостављање претходне заштите Парка природе „Сана“. Подручје за које се проглашава претходна заштита, према члану 66. став 1 Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/14) јесте подручје за које је покренут поступак проглашавања заштићеног природног добра, а за које утврђени подаци јасно указују да подручје има својство заштићеног подручја и подручје за које се, на основу стручног мишљења Завода, утврди да постоји опасност да ће бити озбиљно нарушено или уништено уколико се не предузму мјере заштите.

Предложена површина подручја под претходном заштитом износи 3 941 хектар и налази се на територијама општина Рибник и Мркоњић Град.


Основна вриједност заштићеног подручја су јака карстна врела ријеке Сане минималне издашности Qmin= 1 140 l/s. Једно од врела истиче из пећине. Вода ријеке Сане, од изворишта до међуентитетске границе одликује се највишим квалитетом, тако да је сврстана у прву класу, према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/01). Сана је један од четири водотока или дијелова водотока у Републици Српској који имају прву класу квалитета воде. Геоморфолошка и хидрогеолошка вриједност предложеног заштићеног подруја је хидролошки активна пећина Мрачај чији ток се улијева у Сану. Спелеоронилачким истраживањима до сада је утврђена дужина пећине од 450 метара и максимална дубина од 26 метара.

Геоморфолошка вриједност заштићеног подручја је клисура на дијелу тока од ушћа Медљанске ријеке до Призрен града дужине око 3,5 километара. Долинске стране се стрмо издижу на појединим мјестима и до 500 метара изнад ријеке. Мања клисура дубине до 250 метара се налази низводно од пећине Мрачај, а значајна је и клисура Медљанске ријеке на доњем дијелу тока, до ушћа у Сану.

Вриједност подручја представља и постојање великог броја објеката културно-историјског насљеђа.

Просторним планом Републике Српске извори, горњи и доњи ток ријеке Сане планирани су као заштићена природна подручја.

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije