o zavodu

Уређење културно-историјског комплекса Детлак

ПДФШтампаЕл. пошта

ugovordetlak1

          Директор Завода за заштиту кутурно-историјског и природног насљеђа господин Слободан Наградић и директор грађевиске фирме Грађење д.о.о. из Пала господин Зоран Попић, 25. јула 2014. године,  потписали су уговор о извођењу радова на уређењу дијела културно-историјског комплекса Детлак. Овај уговор је закључен на основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке бр. 07/1.42/404-130-5/14. Вриједност уговорених радова износи 365 943,82 КМ са ПДВ.  Културно-историјски  комплекс  Детлак је подручје  са  два  археолошка  локалитета,  црквом  и гробљем и представлља непокретно добро од великог значаја. Налази се у насељу Доњи Детлак, општина Дервента. У оквиру комплекса Детлак постоје два археолошка локалитета, црква и гробље, који су предмет истраживања и валоризације. Након завршених истраживања која су трајала током 2009. године донешене су мјере заштите за чување, одржавање и коришћење културног добра и његове околине. Појединачни објекат, ма колика била његова вриједност не може да се одвоји од простора–контекста  у  којем  је  настао.  Због  тога  се  заштити  насљеђа  прилази  на  интегративан начин,  уједно штитећи и унапређујући природна и створена добра. Поштујући  такав  принцип уређењем  и  одржавањем  Културно-историјског  комплекса треба да се што више очува природни идентитет простора у који ће да се уклопи ново рјешење коришћења, односно презентације споменика културе. Поштујући ове принципе Завод је направио пројектну документацију коју је предао извођачу радова. Модеран концепт заштите и коришћења културног добра имплепентиран је у овом пројекту  и усмјерен је на:  очување и презентацију Културно-историјског комплеса,  усклађеној заштити и коришћењу у развоју простора на којем се налази,  интегрисаности природе и споменика културе у сврху што боље презентације,  укључивању локалног становништва у тржишни систем коришћења Културно-историјског комплекса у туристичке сврхе и осталих потенцијала средине за што бољи економски развој и логистичкој и институционалној подршци на свим нивоима.  

ugovordetlak2 ugovordetlak3 ugovordetalk4

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije