o zavodu

Љубљански процес 2 у Републици Српској

ПДФШтампаЕл. пошта

9.11.2013. - „Љубљански процес II“ је програм Савјетa Европе и Европске комисије, намијењен за обнову културног насљеђа. Пуни назив иницијативе је „План пројеката интегрисане обнове / преглед археолошког и архитектонског насљеђа“, а њен почетак се везује за 2003. годину.

Временски оквир „Љубљанског процеса II“ је од 2011. до 2014. године, а обухвата земље Југоисточне Европе, којима припада и Босна и Херцеговина. Пројекте обнове културног насљеђа у оквиру „Љубљанског процеса II“ координише посебно тијело - Савјет за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council Task Force on Culture and Society- RCC TFCS), са сједиштем у Црној Гори (Цетиње).

Република Српска има посебан пројектни тим задужен за пројекте на својој територији. У оквиру „Љубљанског процеса II“ у Републици Српској, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа координише сарадњу свих учесника у обнови културне баштине (служба заштите, институције, општинска управа, локална заједница, власници, корисници).

Међу циљевима „Љубљанског процеса II“ су међусекторска сарадња, успостављање партнерстава на националним и регионалним нивоима у обнови културне баштине, као и успостављање механизама одрживог финансирања обнове насљеђа и његовог одрживог будућег коришћења.

Да би се то остварило, развијена је посебна методологија интегрисане обнове баштине, замишљена као систематски приступ који полази од избора добара која се предлажу за обнову до осигуравања одрживости обновљеног добра у будућности.

Поред саме техничке документације за конзерваторско-рестаураторске интервенције, основни елементи те методологије су:

  1. Приоритетна листа интервенција (PIL), која служи да се успоставе приоритети за обнову међу локацијама са културним насљеђем;
  2. Прелиминарна техничка процјена (PTA), помоћу које се процјењује стање културног добра одабраног за обнову;
  3. Студија одрживости (FS), помоћу које се идентификују могући и одрживи начини коришћења културног добра;
  4. Пословни план (BP), чија је улога подршка планирању, обезбјеђивању и управљању средствима за спровођење пројеката обнове.

На Приоритетној листи интерванција за Републику Српску налазе се сљедећа културна добра:

-          Тврђава Кастел у Бањалуци

-          Хаџишабановића вила на Палама

-          Љетна резиденција краља Александра Карађорђевића у Хан Пијеску

-          Мост на Жепи

-          Стари град Добор код Модриче.

У оквиру „Љубљанског процеса 2“, веома успјешно смо сарађивали са Администратином службом града Бањалука и конкурисали за средства за реализацију радова на ревитализацији тврђаве Кастел, који су у току. За обнову тог споменика припремљена је сва документација према методологији IRPP/SAAH Савјета Европе.

Успјешна сарадња остварена је и са представницима Општине Хан Пијесак, на чијој се територији налази Љетна резиденција краља Александра Карађорђевића. За обнову тог добра већ је израђена сва наведена припремна и техничка документација. Такође је спроведен дио истражних и припремних радова и обезбијеђена средства за израду пројекта пејзажног уређења. Захваљујући гранту добијеном од RCC TFCS у оквиру „Љубљанског процеса II“ успјешно су изведени радови на заустављању даљег пропадања објекта, као и истражни радови неопходни за утврђивање његовог тачног стања. Планирани пројекат вањског уређења биће основа за очување изузетног природног окружења Љетне резиденције.

Завод је за пројекат обнове Хаџишабановића виле на Палама израдио Прелиминарну техничку процјену, док је Општина Пале финансирала израду Плана управљањаи Студије изводљивости. С обзиром да постоји сва потребна документација у складу са поменутом методологијом Савјета Европе, могуће је конкурисати за одговарајућу финансијску подршку из међународних фондова за реализацију обнове објекта.

Поред рада на пројектима обнове културних добара, постоје и другe добробити од учешћа Републике Српске у „Љубљанском процесу II“, које се дефинишу кроз тзв. националне акционе планове. Република Српска је тако већ добила одређену финансијску помоћ за реализацију пројектних активности, као и за промоцију актуелних пројеката. За рад стручног тима на пројектима обнове насљеђа у Републици Српској набављена је неопходна техничка опрема (преносни рачунар, фото-апарат, ласерски метар, деформетар). Такође, захваљујући обим средствима објављена је публикација „Љубљански процес 2 у Републици Српској: рехабилитација културног насљеђа“, намијењена за промоцију пројекта поводом Дана европске баштине, одржаних у септембру ове године.

Naslovni

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije