o zavodu

Прослава Дана европске баштине у Републици Српској 2012.

ПДФШтампаЕл. пошта

deb_izlozba_nasl1.10.2012.  --- (аутор:Светлана Шиљеговић)

 

Бисери на раскршћима

Када је прије четири године Републички завод за заштиту културно-историјског и природ­ног насљеђа пре­дло­жио Министарству просвјете и културе да се Република Српска укључи у обиљежава­ње Дана европске баштине, манифестације која од 1981. годи­не слави сва достигнућа европске цивилизације у свим њеним земљама, основна наша идеја се састо­јала у намјери да упутимо поруку да и сами припа­дамо том простору.

Приједлог овогодишње теме – БАЛКАНСКА РАС­КР­ШЋА – иде на другу страну – циљ нам је да по­ка­­жемо на који на­чин се ипак разликујемо од осталог простора нашег конти­нента. Оно што је из­вје­сно – више смо патили кроз историју и наша баштина је затирана у више наврата. И даље је ипак има.

Један од бисера заоставштине наших предака је мана­стир Завала, и сам на једном од рас­кр­шћа, утис­нут у стијену да злонамјернима не упада у очи, а уре­шен непролазном љепотом да онима којима је нами­јењен покаже прави пут. Када га једном ваше очи спа­зе, постаје доминантна тачка на обронцима на крају Попова поља. Све почињете од њега и с њим га мје­рите.

О томе најбоље може да свједочи мр Ми­ли­јана Ок­иљ, диа, аутор монографије Манастир Завала, заједничког издања нашег Завода и Бесједе из Бањалуке, која је представљена у оквиру обиљежавања Дана европске башрине у Републици Српској 2012. – 28. септембра у Вијећници бањалучког Банског двора.

Радови на санацији манастира су почели 2001. Финансирала их је шведска орга­низа­­ција Кул­турно нас­љеђе без граница, а пројекат је замиш­љен као први заје­д­ни­чки у који су ук­љу­чена два за­вода – наш и федерални. Било је тако на папиру, а у ствари је било овако: Милијана Окиљ се за­љубила у Завалу и ми сви с њом. Та очараност манастиром била је заразна. Уско­ро су сви из Завода кренули у ходочашће. А озбиљног по­с­ла за наше конзерваторе је ту много. Први велики посао Милијане Окиљ и Завода био је вјероватно и један од најкомликованијих. Он још увијек тра­је, а књига која је пред нама показује колико је тога мо­ра­ло да се сазна да би се конструктивној санацији и рестау­рацији ком­плекса могло да приђе. Прво црква, па прилаз, па ко­нак... У међувремену екипа мр Милице Котур је рес­тау­рисала прекрасни живопис. Све је бљеснуло не­про­­лаз­ним сјајем и Завала нам је постала још дража.

О монографији су поред аутора говорили игуман Завале Василије, Ненад Новаковић, директор „Бесједе“ и Светлана Шиљеговић, савјетник у Заводу.

У вечерњим часовима у галеријском простору Дома омладине у Бањалуци Антон Касиповић, министар просвјете и културе у Влади Републике Српске, отворио је двије изложбе наших коле­гиница, архитектица из Србије – Данијеле Младеновић из Краљева, која је под насловом Културно наслеђе у опасности, представила санацију објеката градитељског насљеђа оште­ће­них у зем­љо­тресу који је погодио Краљево новембра 2011. године, у којој су солидарно учествовали сви заводи из Србије, али и наш, као и Милке Крстивојевић из Ваљева, добитнице престижне награде Друштва конзерватора Србије Златна мистрија за 2011.годину, под насловом Оживљавање, која приказује радове из њене десетогогодишње конзерваторске праксе.

Те изложбе су плод веома присне сарадње нашег са заводима из Србије, регулисаних Спо­разумом о специјалним и паралелним везама, а заснованом на истинској преданости заштити и добрим колегијалним односима који се стварају и без било каквих споразума. О тој сарадњи и разлогу због којег су изложбе понуђене на увид нашим суграђанима, говорио је Горан Милојевић, диа, директор Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Овом приликом, Завод за заштиту споменика културе Краљево уручио је захвалницу Републичком заводу за заштиту културно-историјског и природног насљеђа за сарадњу на пројекту Културно наслеђе у опасности 2010-2012. Појединачне захвалнице добили су директор Завода Горан Милојевић и Милица Котур, руководилац Одсјека за конзерваторско-рестаураторске послове у Заводу.

Фотографије:

Uz_autora_knjige_Manastir_Zavala_na_promociji_su_govorili_otac_Vasilije_Svetlana_Siljegovic_i_Nenad_NovakovicPublika_u_Banskom_Dvoru_pazljivo_je_pratila_promociju_knjige_Manastir_Zavala_1Publika_u_Banskom_Dvoru_pazljivo_je_pratila_promociju_knjige_Manastir_Zavala_2Autorka_knjige_Manastir_Zavala_Milijani_Okilj_prima_cestitke_od_direktora_Zavoda_Gorana_Milojevica Danijela_Mladenovic_urucuje__Zahvalnice_direktoru_Zavoda_Goranu_MilojevicuDanijela_Mladenovic_urucuje_Zahvalnicu_Milici_Kotur Dio_atmosfere_sa_otvaranja_izlozbi Irena_Soldat-Vujanovic_pomocnica_ministra_u_razgovoru_sa_autorkom_izlozbe_Ozivljavanja_Milkom_KrstivojevicMinistar_Anton_Kasipovic_otvara_izlozbeMinistar_Kasipovic_i_Milka_Krstivojevic_autorka_izlozbe_Ozivljavanje Ministar_Kasipovic_u_razgovoru_sa_autorkom_jedne_od_izlozbi_Danijelom_Mladenovic_i_kolegicom__Milicom_KoturMinistar_Kasipovic_autorke_izlozbi_Milka_Krstivojevic_i_Danijela_Mladenovic_i_direktor_Zavoda_Goran_MilojevicObracanje_direktora_Zavoda_Milojevica_na_otvaranju_izlozbiPlakati_sa_izlozbe_u_Domu_omladine

.

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije