Конвенција о европским пејзажима

Штампа

Konvencija_o_pejzazima7.5.2012. ---

 

У Босни и Херцеговини 1. маја 2012. године почела је примјена Конвенције о европским пејзажима. Претходно је БиХ 2010. године потписала а 31. јануара 2012. године ратификовала ову Конвенцију. Конвенција је усвојена у Фиренци 20. октобра 2000. године и представља први међународни уговор посвећен искључиво заштити, управљању и планирању свих пејзажа у Европи.  Основни циљеви су промовисање заштите, управљања и планирања пејзажа, као и организовање европске сарадње о питањима пејзажа.

Пејзаж има суштински значај за добробит појединца и друштва, и његова заштита, управљање и планирање свима намећу одређена права и обавезе. Пејзаж је важан чинилац квалитета живота људи, ма гдје они били: у градским срединама и на селу, у деградираним областима или у подручјима високог животног квалитета, у областима које имају изузетне природне одлике, или у свакодневном окружењу. Конвенција се односи на цјелокупну територију странака потписница укључујући копно, подручја копнених вода и морска подручја. Државе потписнице Конвенције обавезују се да ће штитити, управљати и/или планирати пејзаже доношењем низа општих и посебних мјера.

Прилози:

Конвенција о европским пејзажима (српски језик)

Презентација Конвенције на сајту Савјета Европе

Остале значајније међународне споразуме и конвенције погледајте ОВДЈЕ (у доњем дијелу странице).