o zavodu

На јавном увиду приједлог Рјешења о заштити подручја за управљање ресурсима "Буковица"

ПДФШтампаЕл. пошта

bukovica_naslovna17.1.2012. ---

 

На увид јавности стављен је приједлог Рјешења о заштити подручја за управљање ресурсима "Буковица". У складу са чланом 15. Закона о заштити природе-пречишћени текст ( „Службени гласник Републике Српске“, број 113/08),  и чланом 35. Закона о заштити животне средине-пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/07,  41/08 и 29/10) током израде акта о заштити  природних вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине.

 

Истовремено, општина Лакташи на чијем се подручју налази локалитет, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе Општине и омогућиће заинтересованој јавности увид у приједлог Рјешења и приложену документацију у просторијама општине Лакташи, у трајању од 30 дана.

У сарадњи са Институтом за генетичке ресурсе из Бањалуке Завод је  припремио елаборат за успостављање Заштићеног подручја за управљање ресурсима „Буковица“. Циљ и задатак овог Елабората је да се у складу са законским основама изврши издвајање одговарајуће површине под шумом и шумским земљиштем у околини Лакташа, те да се у сврху очувања генофонда, управљања генетичким ресурсима, обављања научних и наставних активности стави на располагање Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци. Природно добро заузима западне дијелове општине Лакташи у мјесту Буковица, на граници са општином Бања Лука.  Површина заштићеног подручја износи 63,66 ha.

 

 

Документи су доступни на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.


Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije