o zavodu

Одлука о проглашењу Спомен-комплекса Козара на Мраковици културним добром од изузетног значаја и Одлука о изради ПП посебне намјене за два Национална парка

ПДФШтампаЕл. пошта

Spomen_obiljezje_Mrakovica21. 12. 2011.
---
Одлуком Народне скупштине Републике Српске, Спомен-комлекс Козара на Мраковици проглашен је културним добром од изузетног значаја (Службени гласник РС бр. 125/11). Заштићена површина износи 27,06 хектара и подијељена је на ужу и ширу заштину зону. Спомен-комлекс Козара на Мраковици чине: централни споменик и меморијални зид, са приступним степеништем и платоом; документарни музеј и бисте народних хероја: Младена Стојановића, Јосипа Мажара Шоше, Есада Миџића те пјесника Скендера Куленовића. Меморијална зона Спомен-комплекса налази се у централном дијелу Националног парка „Козара“.

Народна Скупштина Републике Српске такође је донијела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намјене за Национални парк „Козара“ и Национални парк „Сутјеска“. Планом се обухвата подручје два национална парка у постојећим границама у складу са прописима о националним парковима и подручје предвиђено за проширење оба парка у складу са Просторним планом Републике Српске до 2015. године и доноси се на период од 20 година. Просторним планом подручја посебне намјене, с обзиром на заједничка природна, културна, историјска, привредна и друга обиљежја, утврђују се: основна организација простора, мјере употребе, уређења и заштите тог подручја, мјере за унапређивање и заштиту животне средине, те обавеза израде планова за спровођење за ужа подручја унутар просторног плана подручја са посебним намјенама. У склопу ове Одлуке, налази се и пројектни задатак за израду ПППН.

Приложени документи:

Одлука о утврђивању Спомен-комплекса Козара на Мраковици културним добром од изузетног значаја (Службени гласник РС бр. 125/11)

Катастарска скица Спомен-комплекса Козара на Мраковици (JPG)

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намјене национални парк Козара (Службени гласник РС бр. 125/11)

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намјене национални парк Сутјеска (Службени гласник РС бр. 125/11)

 

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije