o zavodu

Стављање на увид јавности два Приједлога одлуке о проглашењу споменика природе

ПДФШтампаЕл. пошта

zuta_bukva

20.12.2011. ---

На увид јавности стављени су Приједлог одлуке о заштити Споменика природе "Жута буква" и Приједлог одлуке о заштити Споменика природе "Курузовића јасен". У складу са чланом 15. Закона о заштити природе-пречишћени текст ( „Службени гласник Републике Српске“, број 113/08),  и чланом 35. Закона о заштити животне средине-пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, бр. 28/07,  41/08 и 29/10) током израде акта о заштити  природних вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине.

 

Истовремено, општине Котор Варош и Прњавор на чијим се подручјима налазе ови локалитети, објавиће почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе Општине и омогућиће заинтересованој јавности увид у приједлог Одлуке и приложену документацију у просторијама општина Котор Варош и Прњавор, у трајању од 30 дана.

На иницијативу Еко-етно села „Жута буква“ из Котор Вароши, Одјељење за заштиту природе Завода припремило је стручну основу са приједлогом за проглашење стабла жуте букве Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. var.aurea serbica Tošić заштићеним. Основна вриједност овог природног добра је то што представља, по доступним подацима, једини такав варијетет букве у Европи.  У складу са чланом 22. Закона о заштити природе (Службени гласник Републике Српске, бр. 113/08) стабло жуте букве може да се сматра ријетким и угроженим варијететом не само на подручју Републике Српске него и шире. Стабло се налази у засеоку Столићи, село Засеље, општина Котор Варош, а површина заштитне зоне износи 5002 m2.

На иницијативу општине Прњавор за стављање под заштиту стабла пољског јасена (Fraxinus angustifolia Vaxl.) код Курузовића бунара у улици Новака Пивашевића број 21. у Прњавору, Завод за заштиту културно - историјског и природног насљеђа Републике Српске је израдио стручну основу. Старост стабла је процијењена на преко 300 година, висина 23 метра и обим на 1,30 метара 560 cm. Површина заштитне зоне износи 411 m2.

 

Документи су доступни на интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije