o zavodu

Заштићени пејзаж „Јаворина“

ПДФШтампаЕл. пошта

Javorina

Завод је у децембру 2009. године завршио израду Научно-стручне основе за заштиту планинског масива Јахорина на територији Републике Српске као заштићеног пејзажа под називом „Заштићени пејзаж Јаворина“. Документ са приједлогом за проглашење, у складу са процедуром регулисаном Законом о заштити природе (Службени гласник РС, бр. 113/08) прослијеђен је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију.

Студија је резултат мултидисциплинарног истраживања ове планине започетог 2005. године. Јахорина се налази у централном дијелу Босне и Херцеговине и Републике Српске на територијама општина Пале и Трново. Заштићено подручје обухвата површину од 11.547 хектара и подијељено је у тростепени режим заштите. Под првим, најстрожим режимом заштите је 8,34% укупног заштићеног подручја. Основна вриједност овог подручја се огледа кроз изузетну биолошку разноврсност која се испољава кроз флористичке вегетацијске, фаунистичке и екосистемске вриједности. У оквиру Заштићеног пејзажа Јаворина издвојене су категорије заштићених природних добара по IUCN (Међународна унија за заштиту природе) категоризацији. У категорији I a строги резерват природе налазе се Тријеска, Златна долина јавора, Голубињак и Дуго поље, док се у категорији I b налази Палошевина. Као споменици природе, категорија III издвојени су Омладинска пећина и Мало двориште, Велики јавор у категорији IV подручје управљања стаништем, а у категорији VI издвојене су водозаштитне шуме извора Врело Праче и извора Врело Паљанске Миљацке са Градином.

 

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 16.1.2018. --- Усвојен је још један подзаконски акт из домена Закона о заштити природе - Правилник о начину обиљежавања Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Национални парк Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije