Дјелатност

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је републичка управна организација у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске. Надлежности Завода регулисане су Законом о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр: 118/08 и 11/09).

Завод обавља управне и друге стручне послове који се односе на:


а) одређивање, евиденцију, истраживање и вредновање некретнина, покретних ствари и дијелова природе који уживају претходну заштиту,
б) утврђивање својства добара културно-историјског или природног насљеђа,
в) проглашавање добра заштићеним,
г) вођење регистара заштићених добара,
д) израду пројеката за рестаурацију, реконструкцију и конзервацију културно-историјског и природног насљеђа,
ђ) давање сагласности на стручне елаборате за реконструкцију и рестаураторске радове на заштићеним добрима и њихову адаптацију и ревитализацију,
е) израду стручних елабората о заштити и коришћењу добара у поступку израде просторних и урбанистичких планова,
ж) издавање одобрења за привремено изношење заштићених добара у иностранство,
з)  издавање одобрења за археолошка и друга истраживања,
и) услове за коришћење заштићених добара,
ј) стручни надзор над радом организација за заштиту,
к) издавачку дјелатност, објављивање стручних радова и публикација, популаризацију и промоцију културно-историјског и природног насљеђа,
л) координацију и спровођење пројеката,
љ) стручно усавршавање,
м) сарадњу са органима и организацијама из области заштите и корисницима или власницима културних и природних добара,
н) организацију полагања стручног испита за рад у дјелатности заштите културно-историјског и природног насљеђа, и
о) друге послове утврђене важећим прописима.

Активности Завода су финансиране из буџета Републике Српске, а повремено донацијама и пословима које обавља сам Завод. Завод се укључио у обиљежавање бројних манифестација као што су Дани европске баштине, Међународни дан биодиверзитета итд. Од 2006. године Завод организује Регионалну конференцију о интегративној заштити која окупља стручњаке из цијелог свијета из области културног и природног насљеђа.

Завод има сталну сарадњу са одговарајућим институцијама у области заштите насљеђа, као што су Завод за заштиту споменика Републике Србије, Завод за заштиту природе Републике Србије, Музеј Републике Српске, Музеј савремене умјетности Републике Српске, Универзитет у Бањалуци, UNESCO, IUCN (Међународна унија за заштиту природе), Универзитет у Кембриџу и многе друге.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа добитник је признања за изузетан допринос у образовању ученика у области заштите културно-историјског и природног насљеђа које је додијелило Министарство просвјете и културе Републике Српске. Завод је добитник и Велике награде 1. салона архитектуре и урбанизма Републике Српске.

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije