ПДФШтампаЕл. пошта

Увод

Очување културног и природног насљеђа у данашњем свијету представља оба­ве­зу планетарних размјера – јер постоји јасна свијест о томе да је свијет, ма како подијељен, јединствено станиште свеколиког живота. Отуд се више не говори о баштини регије и државе, него континента и свијета.

Послови заштите насљеђа су засновани на сазнањима многих друштвених и природних наука, на њима ради цијела палета различитих стручњака, што је видљиво и из интернет презентације која је пред вама.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наљеђа основан је 1976. године, тада као регионални завод, да би послије потписивања Дејтонског споразума, 1995. године, био организован на републичком нивоу, у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Основу рада на очувању културног и природног насљеђа чине евидентирање, прикупљање документације, валоризација и предлагање рјешења за проглашавање заштићеним. Поред тога, Завод  ради пројекте, елаборатe и студијe за заштиту, изводи археолошке,  конзерваторско-рестаураторскe радовe, али и пружа помоћ при просторном планирању, прописује мјере заштите, даје сагласнот на пројекте везане за очување насљеђа, као и дозволе за извоз умјетничких дјела у иностранство.

Завод се бави и истраживањем и промоцијом културног, историјског и природног насљеђа Републике Српске, које је и интегрални дио европског насљеђа.

У нашој институцији данас je запосленo 20 радника – 17 у Бањалуци, два на Палама и један у Требињу. Професије запослених покривају све аспекте заштите културног и природног насљеђа: археологија, архитектура, пејзажна архитектура, шумарство, биологија, етнологија, историја умјетности, конзeрвација, географија, сликарство, правне науке и др.

Завод се финансира из буџета Републике Српске, донацијама и властитим приходима.

Заштита насљеђа има видно мјесто и у европским интеграцијама – постављени су циљеви које Босна и Херцеговина и Република Српска треба да испуне како би ушле у Европску унију. У првом реду ради се о поштивању свих усвојених конвенција из дјелатности Завода, али и стављања под заштиту што већег броја вриједних културних и природних добара.

Као републичка управна организација Завод има многе одговорности према очувању баштине за будућа покољења, што само по себи значи много обухватнију, просторно и временски неограничену мисију – глобалну бригу о заштити вриједности, али и планете.

У том смислу, наша интернет презентација има за циљ да побуди интересовање за нашу мисију. Она је позив да нам се јавите с приједлозима, сугестијама, новим подацима и евентуалним коментарима свега што на њој можете да прочитате. Она је и прилика да боље упознате Републику Српску и придужите нам се у настојању да за будућност сачувамо њене знаменитости.

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije