Културно-историјско насљеђе

ПДФШтампаЕл. пошта

Културно-историјско насљеђе

Културно насљеђе је насљеђе физичких, материјалних артефаката и нематеријалних атрибута неке групе или друштва које чини оставштину прошлих генерација, те се брижно чува у садашњости како би било остављено у насљеђе за добробит будућим генерацијама. Једна од основних подјела културног насљеђа је на покретно и непокретно.

Непокретна културна добра

Према физичким, умјетничким, културним, научним и историјским својствима у непокретна културна добра спадају споменици културе, просторне културно-историјске целине, археолошка налазишта, знаменита мјеста. Заштићена околина непокретног културног добра ужива заштиту као и културно добро.

Покретна културна добра

Према физичким, умјетничким, културним, научним и историјским својствима покретна културна добра су: умјетничка дјела и историјски предмети, архивска грађа, филмска грађа, стара и ријетка књига.