Зборник Друге и Треће конференције о интегративној заштити

ПДФШтампаЕл. пошта

ZNAK_ZAVODA


ЗБОРНИК


Друге и Треће конференције о интегративној заштити

 

Бањалука, 2009.

Издавач:

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Републике Српске

За издавача:
Горан Милојевић

Главни и одговорни уредник:
Светлана Шиљеговић

Редакција:
мр Милица Котур
Небојша Милићевић

Лектор:
Јованка Борић

Компјутерска обрада:
Светлана Шиљеговић

Штампа:
Aтлантик ББ, Бањалука

За штампарију:
Бранислав Галић

 

Друга регионална конференција
о интегративној заштити


МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП У ИНТЕГРАТИВНОЈ ЗАШТИТИ
- теорија и пракса -

 

Бањалука, 29 – 30. октобар 2007.

 

Садржај

 

УВОДНА РИЈЕЧ

1
Мирослав МАТИЋ, дипл. правник
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
5
мр Предраг МАЛБАША
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ ЦРНЕ ГОРЕ, ПОМОЋНИК МИНИСТРА
11
мр Снежана ГЕРАСИМОВА МАТЕСКА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ МАКЕДОНИЈЕ, САВЈЕТНИК ЗА ИНТЕГРАТИВНУ ЗАШТИТУ
ИНТЕГРАТИВНА ЗАШТИТА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ
17
др Јосип КОРОШЕЦ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА СЛОВЕНИЈЕ, ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ
24
др Мила ПОПОВИЋ ЖИВАНЧЕВИЋ
ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ БЕОГРАД
36
проф. др Миленко СТАНКОВИЋ, Душанка ГАЈИЋ, Милан БЛАГОЈЕВИЋ, Лука КУКРИЋ
АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊАЛУЦИ
55
проф. др Миленко СТАНКОВИЋ, Звјездана МИЛАШИНОВИЋ, Горана СТЈЕПАНОВИЋ,  Бојан ВУКОВИЋ
АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊАЛУЦИ
65
Снежана ЈЕЈИЋ
РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА И ДУНАВСКИ ПАРК КУЛТУРЕ У СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
77
Јелена КАДИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
КАНДИДОВАЊЕ ПРОСТОРНИХ ЦЈЕЛИНА ЗА ЗАШТИТУ
86
Слађана ПЕТРОНИЋ, Јелена КАДИЋ, Раденка СРНДОВИЋ, Драган КОВАЧЕВИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НАЦИОНАЛНИ ПАРК СУТЈЕСКА
91
Јелена КАДИЋ, Драган КОВАЧЕВИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАРДАЧА - ДОЊА ДОЛИНА ЗАШТИЋЕНИ КУЛТУРНИ ПРЕДИО
97
Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ
УНИВЕРЗИТЕТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СОФИЈА
ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОЈ
112
Franc POHLEVEN, Črtomir TAVZES, Robert J. KOESTLER
БИОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ЉУБЉАНИ, СЛОВЕНИЈА, ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА СЛОВЕНИЈЕ , SMITHSONIAN INSTITUT, SUITLAND, MD, USA
125
Жељко ЖИВАНОВИЋ
МУЗЕЈ ФОЧА
АВАНТУРА И КУЛТУРА - ТРАДИЦИЈА КАО СЕГМЕНТ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ОПШТИНЕ ФОЧА
137
Славољуб ПУШИЦА МУЗЕЈ У ПРИЈЕПОЉУ
ПОЛИМЉЕ: СУСРЕТ ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА НА СВЕТИМ ВОДАМА ЛИМА
143
др Александар РАТКОВИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА НА ЗУПЦИМА И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ
156
мр Милица КОТУР
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МАНАСТИР ЗАВАЛА - КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ НА ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ
163

 

 

Трећа регионална конференција
о интегративној заштити


ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНИХ ПРОМЈЕНА

Бањалука, 3 – 4. новембар 2008.

 

Садржај

 

мр Мирко БАБИЋ
МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ
171
проф. Нада ЈОВАНОВИЋ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА СРЕБРЕНИЦЕ
182
др Јосип КОРОШЕЦ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА СЛОВЕНИЈЕ, ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ
191
Бранка ШЕКАРИЋ, Сања КЕСИЋ РИСТИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
201
Дејан ВОНЧИНА
НОТРАЊСКИ МУЗЕЈ ПОСТОЈНА
214
Ленка МОЛЕК
ПОДРУЧЈА КОМПЛЕКСНЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА НА ОТВОРЕНОМ ПЕЈЗАЖУ У КЛИМАТСКИМ ПРОМЈЕНАМА СЛОВЕНИЈЕ
219
проф. де Јелена ВИЛУС
ECPD УНИВЕРЗИТЕТ ЗА МИР УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
228
Зијад ХАЛИЛОВИЋ
КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА
ОДРАЗ СУВРЕМЕНИХ ПРОМЈЕНА НА СТАЊЕ НЕКРОПОЛА СА СТЕЋЦИМА - УЗУРПАЦИЈА, ЗАПУШТЕНОСТ, ИЗМЈЕШТАЊЕ
244
Невена ДЕБЉОВИЋ РИСТИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ
ИДЕНТИФИКАЦИЈА КЛИМАТСКЕ АРХИТЕКТУРЕ У ГЛОБАЛНОМ СИСТЕМУ ПРОМЕНА КАО МОГУЋИ МОДУЛ У ОЧУВАЊУ, ОБНОВИ И ЗАШТИТИ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА
251
Игор ПЕРШОЉА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА СЛОВЕНИЈЕ, РЕСТАУРАТОРСКИ ЦЕНТАР
262
проф. др Миленко СТАНКОВИЋ
АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊАЛУЦИ
ПАСИВНА КУЋА - ИМПЕРАТИВ ОЧУВАЊА НАСЉЕЂА У СРПСКОЈ И БИХ
267
Слободанка НИКОЛИЋ
КОМИСИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СПОМЕНИКА
ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ НИКОЛЕ У ТРИЈЕБЊУ ОД ДАЉЕГ ПРОПАДАЊА
277
Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ
УНИВЕРЗИТЕТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СОФИЈА
289
проф. Велимир Љ. ЋЕРИМОВИЋ
ИНТЕГРИСАНИ УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД - ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДИТЕЉСКИ МЕНАЏМЕНТ - ДЕПАРТМАН АРХИТЕКТУРА И СЛОБОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБАР ВАРНА - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ; ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО-ПАРКОВСКО НАСЉЕЂЕ СРБИЈЕ И ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ЕКО-БЕО-ГРАД
ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋЕГ - ДАНАС ЈОШ НЕПОЗНАТОГ КУЛТУРНО-ПАРКОВСКОГ НАСЉЕЂА У УСЛОВИМА ГЛОБАЛНИХ ПРОМЈЕНА
292
мр Снежана АНТОНИЈЕВИЋ, Дејана ЛУКИЋ, Лепосава СОЈИЋ, Јасна ТРИФУНОВИЋ
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД; ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА СРБИЈЕ
ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПАРКОВИМА ГРАДА БЕОГРАДА
326
мр Јован ПАНТИЋ
НАРОДНИ МУЗЕЈ, БЕОГРАД
РАЗВОЈ И ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ МЕТОДА КОНЗЕРВАЦИЈЕ СЛИКА НА ПЛАТНУ
338
мр Нусрем ЧОЛО
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И СПОРТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ОСМАНСКОЈ КЛАСИЧНОЈ ДЕКОРАТИВНОЈ УМЈЕТНОСТИ
343

 

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije