Пројекат конструктивне санације и рестаурације Цековића куће на Палама

ПДФШтампаЕл. пошта

Назив пројекта
ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКТИВНЕ САНАЦИЈЕ И РЕСТАУРАЦИЈЕ ЦЕКОВИЋА КУЋЕ НА ПАЛАМА
Врста документа
Главни пројекат
Носилац израде
Републички завод за заштиту културно-историјског  и природног насљеђа Републике Српске у сарадњи са АД "Грађење" из Источног Сарајева
Наручилац
Српска православна црква - Митрополија дабробосанска
Рад на терену
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх.
Јелена Савић, дипл. инж. арх.
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Сњежана Драгаш, дипл. инж. арх
Архитектонска фаза
мр Милијана Окиљ, дипл. инж. арх, одговорни пројектант
Јелена Савић, дипл. инж. арх, сарадник
Гордана Радић, дипл. инж. арх, сарадник
Сњежана Драгаш, дипл. инж. арх, сарадник
Конструктивна фаза
мр Радован Белеслин, дипл. инж. грађ.
Електро - фаза
Светозар Бањанин, дипл. инж. електротехнике
Машинска фаза Вељко Танић, дипл. инж. маш.
Хидро - фаза
Душанка Скоко, инж. грађ.
Година израде пројекта
2006.
Период реализације
2007.

Цековића кућа, изграђена као љетњиковац богате српске породице Цековић почетком XX вијека, један је од највриједнијих објеката градитељског насљеђа на Палама. Лоцирана је на јужној падини са окућницом која чини интегрални дио објекта.

Грађена је у стилу аутохтоне архитектуре у дрвету са елементима уведеним из алпске архитектуре. Oбјекат се састоји од сутеренског дијела зиданог неправилним каменим блоковима у кречном малтеру, спрата у бондручној конструкцији са испуном од ћерпичаи и мансарде. На јужној, уличној фасади, налази се дрвени тријем чији је спратни дио богато обрађен дрвеним профилисаним конструктивним и секундарним елементима. Дрвени улазни тријемови налазе се на западној и источној фасади. Фасаде објекта су малтерисане, кречене у бијело.

Објекат је био у великој мјери девастиран. У употреби су биле једна просторија у сутерену, дио спрата и мансарде. Дугогодишњом небригом и различити спољни утицаји довели су објекат у наведено стање. Неадекватним санационим радовима у међувремену у већој мјери је нарушен споменички карактер објекта.

За израду пројекта коришћена је фото документација из архива Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске и документација израђена током утврђивања постојећег стања објекта. Циљ израде пројектне документације поред санације био је и проналажење наjбољег начина за изражавање вриједности и оспособљавање простора за актуелне потребе. Будућа најмена објекта је музејски и галеријски простор. Сви оштећени и дотрајали елементи бондрука и међуспратне конструкције, кровне конструкције и столарија су замијењени новим, израђеним по узору на аутентичне. У циљу задовољења потреба будуће намјене простора, након детаљних анализа, приступило се продубљавању сјеверног дијела сутерена чиме је корисна површина знатно повећана. На овај начин створен је простор за организовање и несметано функционисање галерије, кафе клуба, санитарног чвора и оставе - котловнице. Са сјеверне, источне и западне стране урађена је дренажа ради рјешавања проблема влаге у зидовима сутерена.

Цековића кућа на Палама проглашена је 2004. године националним спомеником Босне и Херцеговине.

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске добитник је Велике награде 1. салона архитектуре и урбанизма Републике Српске за пројекат конструктивне санације и рестаурације Цековића куће на Палама. Исто признање припало је и аутору пројекта Милијани Окиљ, дипл. инж. арх, начелнику Одјељења за конзервацију и рестаурацију.

 

Cekovica_kuca_prije_obnove

Изглед Цековића куће прије интервенција 2007. године

 

Cekovica_kuca_tokom_radova_na_obnovi

Изглед Цековића куће за вријеме интервенција 2007. године

 

Pogled_na_ulaz_u_Cekovica_kucu_prije_obnove

Поглед на један од улаза прије интервенција

 

Pogled_na_ulaz_u_Cekovica_kucu_poslije_obnove

Поглед на улазе послије интервенција

 

Trijem_Cekovica_kuce_prije_obnove

Поглед на тријем прије интервенција

 

Trijem_Cekovica_kuce_poslije_obnove

Изглед тријема послије интервенција

 

Pogled_na_trijem_Cekovica_kuce_nakon_obnove

Изглед тријема послије интервенција

 

Enterijer_Cekovica_kuce_prije_obnove

Унутрашњост Цековића кућа прије радова

 

Enterijer_Cekovica_kuce_poslije_obnove

Унутрашњост Цековића кућа послије радова

 

Cekovica_kuca-osnova_suterena_prije_i_poslije_intervencija

Извод из пројектне документације - основа сутерена, затечени и новопројектовани изглед

 

Cekovica_kuca-juzna_fasada_prije_i_poslije_intevrencija

 

Извод из пројектне документације - јужна фасада, затечени и новопројектовани изглед

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije