Заштићени минерали и фосили

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Заштитa минерала и фосила прописана је члановима 46, 59 и 73. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 20/14).

Минерале и фосиле који имају изузетан научни и образовни значај или су значајни због своје ријеткости, величине и изгледа заштићеним проглашава Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију на основу стручног мишљења Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Актом о проглашењу одређују се мјере заштите и начин коришћења заштићених минерала и фосила. Овим актом може се одредити њихово чување на мјесту гдје су нађени (ин ситу) или уколико се не могу заштитити на тај начин, минерали и фосили могу се повјерити на чување овлашћеним стручним или научним институцијама (музеји, институти, универзитети итд.).

Заштићени минерали и фосили, у складу са чланом 46. Закона о заштити природе, заштићена природна добра и уписују се у Регистар заштићених природних добара. Ниједно природно добро у Републици Српској још није проглашено као заштићени минерал и фосил.

 

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПРОНАЛАСКА МИНЕРАЛА И ФОСИЛА

У случају проналаска фосила и минерала који би могли представљати природну вриједност налазач је дужан да обавијести Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа. Уколико се процијени да минерали и фосили представљају природну вриједност коју је потребно заштитити, Министарство повјерава Заводу истраживање и утврђивање смјерница за поступање, са мјерама заштите од уништења, оштећења и крађе.

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150