Регистар заштићених природних добара

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Заштићена природна добра уписују се у Регистар заштићених природних добара који води Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, према одредбама члана 74. Закона о заштити природе. Упис заштићених природних добара и брисање из Регистра врши се на основу Акта о заштити, акта о престанку важења Акта о заштити и акта о претходној заштити донесеним у складу са овим законом. Подаци из Регистра су јавни. Заштићена природна добра су: заштићена подручја, заштићене врсте и заштићени минерали и фосили.

 

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

 Заштићена подручја према националним прописима

zasticena_podrucjaУ складу са актуелним  законодавством, површина под заштитом износи 27.972,35 хектара што је процентуални удио од 1,1% територије Републике Српске. Заштићено је 19 подручја: 2 резервата природе (категорија Iа), 3 национална парка ( категорија II), 12 споменика природе (категорија III) и два подручја са одрживим коришћењем природних ресурса* (категорија VI);

(ажурирано септембра 2017. године).

Картографски приказ заштићених подручја доступан је ОВДЈЕ.

Табела: Заштићена подручја према националним прописима

НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА

КАТЕГОРИЈА IUCN

ПОВРШИНА (ha) ОПШТИНА (ГРАД)
УПРАВЉАЧ АКТ О ЗАШТИТИ
Строги резерват природе "Прашума Јањ" I а 295,00 Шипово
ШГ "Горица" Одлука о заштити Строгог природног резервата "Прашума Јањ" (СГ РС бр. 123/12)
Строги резерват природе "Прашума Лом" I а 297,82 Петровац, И. Дрвар
ШГ "Оштрељ - Дринић" Одлука о заштити Строгог природног резервата "Прашума Лом" (СГ РС бр. 39/13)
Национални парк "Сутјеска" II 16.052,34
Фоча, Гацко, Калиновик
ЈУ "НП Сутјеска" Закон о Националном парку "Сутјеска" (СГ РС бр. 121/12)
Национални парк "Козара" II 3.907,54
Приједор, Градишка, Коз. Дубица
ЈУ "НП Козара" Закон о Националном парку "Козара" (СГ РС бр. 121/12)
Национални парк "Дрина" II 6.315,32 Сребреница ЈУ "НП Дрина"** Закон о Националном парку "Дрина" (СГ РС бр. 63/17)
Споменик природе "Пећина Љубачево" III 45,45 Бањалука Град Бањалука Одлука о заштити Споменика природе пећина Љубачево (СГ РС бр. 36/08 )
Споменик природе "Пећина Орловача" III 27,01 Пале Kултурни центар Пале
Одлука о заштити Споменика природе пећина Орловача (СГ РС бр. 117/11 )
Споменик природе "Жута буква" III 0,50 Котор Варош Еко-етно село "Жута буква" Одлука о заштити Споменика природе Жута буква (СГ РС бр. 30/12)
Споменик природе "Пећина Растуша" III 11,39 Теслић Општина Теслић
Одлука о заштити Споменика природе Пећина Растуша (СГ РС бр. 87/12)
Споменик природе "Јама Ледана" III 28,26 Рибник Општина Рибник Одлука о заштити Споменика природе Јама Ледана (СГ РС бр. 93/12)
Споменик природе "Ваганска пећина" III 12,00 Шипово Општина Шипово
Одлука о заштити Споменика природе Ваганска пећина (СГ РС бр. 21/13)
Споменик природе "Пећина Ђатло" III 43,42 Билећа, Гацко
Општина Билећа и општина Гацко
Одлука о заштити Споменика природе Пећина Ђатло (СГ РС бр. 35/13)
Споменик природе "Павлова пећина" III 13,40 Требиње Град Требиње
Одлука о заштити Споменика природе Павлова пећина (СГ РС бр. 50/13)
Споменик природе "Гирска пећина" III 25,37 Соколац Општина Соколац
Одлука о заштити Споменика природе Гирска пећина (Службене новине Града Источно Сарајево бр. 12/15)***
Споменик природе "Пећина под липом" III 6,10 Соколац Општина Соколац Одлука о заштити Споменика природе Пећина под липом (Службене новине Града Источно Сарајево бр. 12/15)***
Споменик природе "Пећина Ледењача" III 7,40 Фоча Општина Фоча
Одлука о заштити Споменика природе Пећина Ледењача (Службени гласник Општине Фоча бр. 7/15)***
Споменик природе "Велика пећина" III  820,92 Билећа Општина Билећа  Одлука о заштити Споменика природе "Велика пећина" (Службени гласник Општине Билећа бр. 8/15)***
Споменик парковске архитектуре "Универзитетски град" VI 27,38 Бањалука Институт за генетичке ресурсе
Одлука о проглашењу Споменика парковске архитектуре "Универзитетски град" (СГ Града Бања Лука бр. 39/16)

Парк-шума "Слатина"

VI 35,73 Лакташи Завод за физикалну медицину и рехабилитацију "Др М. Зотовић" Одлука проглашењу Парк-шуме "Слатина" (СГ РС бр. 67/16)

* подручја у категорији VI: заштићено подручје са одрживим коришћењем природних ресурса могу се штитити као парк шуме и објекти обликоване природе - споменици парковске архитектуре КАТЕГОРИЈЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОВДЈЕ

** до оснивања ЈУ НП "Дрина", послове управљања и газдовања шумом и шумским земљиштем на подручју НП обављаће ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д., Шумско газдинство "Дрина" Сребреница 

*** према одредбама важећег Закона о заштити природе (Службени гласник РС бр. 20/14) акте о заштити споменика природе и заштићена подручја за одрживо коришћење природних ресурса може донијети Скупштина јединице локалне самоуправе, па се, сходно томе и акт о заштити објављује у Службеном гласнику јединице локалне самоуправе; општина Соколац је општина у саставу Града Источно Сарајево, тако да се акт о заштити објављује у гласилу Града Источно Сарајево

 

 Међународно проглашена заштићена подручја

Република Српска има издвојена 3 подручја на основу међународних споразума, конвенција и чланства у међународним институцијама. Два подручја су чланови међународне EUROPARC федерације и једно Рамсарско подручје.

 Табела: Међународно проглашена заштићена подручја

НАЗИВ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПОВРШИНА (ha) ОПШТИНА МЕЂУНАРОДНА КАТЕГОРИЈА
Национални парк "Козара" 3.907,54
Приједор, Градишка, Коз. Дубица
члан EUROPARC федерације
Национални парк "Сутјеска" 16.052,34 Фоча, Гацко, Калиновик
члан EUROPARC федерације
Мочварни комплекс Бардача
3.500
Србац Рамсарско подручје (бр. 1658)

 

 

ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ

Ниједно природно добро још није проглашено заштићеним у овој категорији.

 

ЗАШТИЋЕНИ МИНЕРАЛИ И ФОСИЛИ

Ниједно природно добро још није проглашено заштићеним у овој категорији.

 

П р и р о д н о   н а с љ е ђ е  -  ш е м а т с к и   п р и к а з,    " м а п а   с а ј т а "

dozvole 6

registar

strategija

crvena_lista_ban

natura2000 s

zasticena_podrucja

ek mreza s

sutjeska

kozara

dinaridi_logo

bardaca_banner_150