o zavodu

Спасавање бјелоглавог супа и смјештај у Центар за реинтродукцију у Поповом пољу

ПДФШтампаЕл. пошта

29.9.2014. --- Током протеклог викенда, стручни тим Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске у сарадњи са Невладином организацијом „Јужњачко плаво небо“ извршио је акцију спашавања јединке бјелоглавог супа (Gyps fulvus) и његовог смјештаја у Центар за реинтродукцију у Поповом пољу код Требиња. Претходно је Завод обавијештен од стране колега из Завода за заштиту природе Србије да је на ливади приватног имања у Братунцу, пронађена птица која није била у стању да лети. Прегледом је утврђено да је ријеч о младој јединки бјелоглавог супа, заштићене врсте, која је од ратних дешавања исчезла са простора Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Птица је адекватно збринута и након што је ветеринарским прегледом установљено да није здравствено угрожена, организован је њен транспорт у Центар за реинтродукцију бјелоглавог супа у Поповом пољу. Овај Центар је изграђен на мјесту некадашње колоније бјелоглавог супа у Требињу и резултат је пројекта Завода и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Пројектом је планирано насељавање више јединки бјелоглавог супа које ће бити обезбијеђене из Резервата природе „Увац“, у сарадњи са надлежним институцијама из Србије. Дејан Радошевић, виши стручни сарадник у Заводу, потврдио је да је јединка бјелоглавог супа збринута у прихватлишту и да је обезбијеђен надзор и исхрана.

Центар за прихватилиште служи за прихват птица и адаптацију на нову средину прије пуштања у природу. Формирањем хранилишта било би омогућено трајно насељавање и гнијежђење ове врсте на подручју некадашњег станишта и спонтано ширење популације.

Истовремено са активностима на изградњи Центра за реинтродукцију, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске је покренуо иницијативу за законску заштиту овог подручја. Припремљена је Студија за проглашење заштићеног подручја која ће бити прослијеђена надлежном Министарству у Влади Републике Српске.

 Опширније о бјелоглавом супу

Три европске врсте лешинара (евроазијски црни лешинар Aegypius monachus Linnaeus 1766, орао брадан Gypaetus barbatus Linnaeus 1758 и евроазијски бјелоглави суп Gyps fulvus Hablizl, 1783), су нестали почетком 20. вијека. Бијела кања (Neophron percnopterus Linnaeus 1758) је посљедња врста лешинара која се гнијездила у Црној Гори, али је и она ишчезлау посљедњој деценији 20. вијека. Популација бјелоглавог супа опада у највећем дијелу Балканског полуострва, изузев у Србији, гдје биљежи нагли пораст бројности. Ишчезавање је вјероватно повезано са смањењем доступне хране, честог коришћења отровних мамаца и ловом птица. Погрешан однос и непознавање значаја и улоге ових птица у природи, утицали су на наш немаран однос према њима и њихово нестајање. Примјена програма мјера заштите бјелоглавог супа обезбједила је овој врсти будућност у Србији, на граници са Републиком Српском. Успјешан програм заштите бјелоглавог супа у Србији и општа подршка јавности да заштитимо ову врсту, буди код нас вјеру да можемо вратити „владара неба" на Попово поље, гдје се посљедњи пут гнијездио у Херцеговини 1991. године.

Бјелоглави суп је врста која се налази на Анексу II CITES листе и представља врсту у нестајању. Бернска и Бонска конвенција сврставају је у Анекс II. Бјелоглави суп се налази на свјетској Црвеној листи угрожених врста (IUCN, 2007). Према Директиви о птицама (Council of Europe, 1979b) сврстан јеу Додатак I угрожених врста у Европи. Урађен је Акциони план за ову врстуза источни Медитеран (2004), гдје се препоручују програми реинтродукције бјелоглавог супа на Балкану, као и других ишчезлих врста лешинара.

 

Фотогалерија:

bjeloglavi sup tokom transporta  priprema volijere za prihvat ptica  dopremanje   nakon pustanja u centar Popovo polje

Вијести


np_sutjeska_tabla.jpg
 6.11.2017. --- На интернет страници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске објављено је Опширније...
Gromizelj_Laketica_vir.JPG
 2.11.2017. --- На Порталу Владе Републике Српске, односно Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije