o zavodu

Радионица у Шамцу за потенцијално Натура 2000 подручјe „Тишина“

ПДФШтампаЕл. пошта

24.9.2014. --- У Шамцу је одржана радионица као једна од активности у процесу израде плана управљања за потенцијално Натура подручје „Тишина“. Израда плана управљања је један од постављених циљева у оквиру пројекта „Подршка за спровођење Директиве о птицама и Директиве о стаништима у БиХ“ који је финансиран од стране Владе Шведске и Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини а спроводи га Prospect C&S у конзорцијуму са Eptisa-ом, ELLE и Летонским фондом за природу. У пројекат су укључене институције Босне и Херцеговине, Републике Српске, Федерације БиХ и Дистрикта Брчко, међу којима је и Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

Циљеви овог пројекта су израда приједлога подручја за мрежу Натура 2000, израда смјерница за припрему планова управљања за Натура 2000 подручја, израда планова управљања за три предложена Натура 2000 подручја, припрема правне регултативе као подршка успостави мреже Натура 2000 те израда информационог система Натура 2000.

Предвиђена је израда планова управљања за три потенцијална Натура 2000 подручја из три различита биогеографска региона. Поред баре Тишина која се налази у континеталном биогеграфском региону, одабрани су Враница у алпском и Орјен-Бијела гора у медитеранском региону. Стручни тим Завода учествује у изради плана управљања за подручје Тишине.

Овај пројекат може послужити као основа за успостављање еколошке мреже Републике Српске. Према члану 25. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 20/14) Влада Републике Српске уредбом утврђује еколошку мрежу којом ће бити идентификована еколошки значајна подручја Европске уније и као таква постати дио Европске еколошке мреже Натура 2000. Документацију за успостављање еколошке мреже на територији Републике Српске припрема Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа у сарадњи са другим стручним и научним институцијама.

 

24092014754 24092014756

Вијести


deb_2017.jpg
29.9.2017. --- Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа обиљежио је Дан европске баштине у Републици Опширније...
drina_pogled_sa_trnovca.JPG
11.9.2017. --- Проглашењем Националног парка „Дрина“ Република Српска је добила ново заштићено подручје природе. Опширније...
predavanje.JPG
5.6.2017. --- Манифестацијама у заштићеном подручју Парк-шума "Слатина" и Основној школи „Холандија“ у Слатини код Лакташа Опширније...

sjediste

javne nabavke

topola cover1

 dozvole 6

           znak zastite prirode2

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije