Флора и вегетација Јахорине

ПДФШтампаЕл. пошта

 

Резултати који се износе у овом раду о флори и вегетацији Јахорине добијени су приликом израде студије која је служила као основа за валоризацију и категоризацију створених и природних вриједностиподручја Јахорине. Студија, чију израду је финансирао Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног насљеђа, даје основе за проглашење Јахорине заштићеним пејзажом, али представља и основ за будуће пројекте, програме и активности у заштићеном подручју. За сарадњу на терену дугујемо захвалност члановима радног тима: др Петру Гргићу, др Мари Табаковић‐Тошић, мр Горану Мутабџији, мр Славку Кујунџићу, Јелени Кадић, дипл. инж. пејзажне архитектуре, Јовану Травару, дипл. инж. шумарства, Нади Јововић дипл. биологу, Браниславу Гашићу, дипл. биологу, Бранки Рајић, дипл. инж. шумарства, Горану Дујаковићу,спелеологу, Сњежани Глигорић, дипл. етнологу‐антропологу и Јелени Савић, дипл. инж. архитектуре. Фотодокументација је оригинална. Њени аутори су Горан Васић, Сара Тодоровић и Слободанка Вујичић.

Аутори

 

 

САДРЖАЈ:

 

УВОД

9

 

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ИСТРАЖИВАНОГ ПОДРУЧЈА

10

 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ РАДА

12

 

РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА

13

 

ВЕГЕТАЦИЈА ЈАХОРИНЕ

59


АНТРОПОГЕНИ УТИЦАЈИ НА ФЛОРИСТИЧИ И ВЕГЕТАЦИЈСКИ ДИВЕРЗИТЕТ

101

 

ЗАШТИТА ЕКОСИСТЕМА ПЛАНИНСКОГ МАСИВА ЈАХОРИНЕ

 

105

 

РЕЗИМЕ

106

 

ЛИТЕРАТУРА

109.

УВОД 9

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije