Зборник Четврте регионалне конференције о интегративној заштити

ПДФШтампаЕл. пошта

ZNAK_ZAVODA


ЗБОРНИК


Четврте конференције о интегративној заштити

 

 

Бањалука, 2010.

Издавач:

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Републике Српске

За издавача:
Горан Милојевић

Главни и одговорни уредник:
Светлана Шиљеговић

Редакција:
мр Милица Котур
Небојша Милићевић

Лектор:
Јованка Борић

Компјутерска обрада:
Светлана Шиљеговић

Штампа:
Aтлантик ББ, Бањалука

За штампарију:
Бранислав Галић

 

Четврта регионална конференција
о интегративној заштити

ПРОЦЈЕНА ПОТРЕБА И ПРИОРИТЕТА У ЗАШТИТИ
КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА

 

Бањалука, 22 – 23. октобар 2009.

 

Садржај


УВОДНА РИЈЕЧ

3
др Јосип КОРОШЕЦ
INSTITUT ZA KONSERVATORSTVO IN RESTAVRATORSTVO ZVKDS
7
Славица ВУЈОВИЋ,, aрхитекта, конзерватор саветник
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ – ПЕТРОВАРАДИН
16
Нађа КУРТОВИЋ ФОЛИЋ и Рената ЈАДРЕШИН МИЛИЋ
КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ – СТРАТЕГИЈА ОЧУВАЊА, УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА 27
мр Бранка ГУГОЉ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ КОСОВСКА МИТРОВИЦА
32
Лазар ШУМАНОВ
ICOMOS МАКЕДОНИЈА
38
Мајда РУБИЋ, dipl. iur.
ПОСЛИЈЕДИПЛОМСКИ СТУДИЈ ЕУРОПСКОГ ПРАВА, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ СВЕУЧИЛИШТА У ЗАГРЕБУ
42
проф. др Жива ДЕУ ФАКУЛТЕТ ЗА АРХИТЕКТУРУ ЉУБЉАНА
ЗАШТИТА АРХИТЕКТОНСКОГ ИЗГЛЕДА КУЛТУРНИХ КРАЈОЛИКА У СЛОВЕНИЈИ
47
Нурудин ПУШИЛО, дипл. инж. арх. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА У САСТАВУ ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
ВИЂЕЊЕ ДАНАС И ЖЕЉЕ ЗА СУТРА
57
др Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ УНИВЕРЗИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, СОФИЈА
ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ У ВЕЗИ СА РЕСТАУРАЦИЈОМ И ОБНАВЉАЊЕМ
ЦРКВЕ СВ. ЧЕТРДЕСЕТ МУЧЕНИКА У ВЕЛИКОМ ТРНОВУ
60
Лорана МАЛОВИЋ, дипл. географ-туризмолог ТВРЂАВА КАСТЕЛ – БАЊА ЛУКА ТУРИСТИЧКО АКТИВИРАЊЕ
СПОМЕНИКА – ЕЛЕМЕНТ ХУМАНИЗАЦИЈЕ СПОМЕНИКА
65
Аница ТУФЕГЏИЋ, архитект, сарадник у настави ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ИНДУСТРИЈСКО УРБАНО НАСЛЕЂЕ – СПОНА КОНЗЕРВАТОРСКЕ И
ПЛАНЕРСКЕ ПРАКСЕ
72
Ана СИБИНОВИЋ, дипл. етнолог-антрополог ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
МОДЕЛ ЗАШТИТЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ УГРОЖЕНОМ
УГЉЕНОКОПОМ НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
77
Мирјана РОКСАНДИЋ и Јелена МИЛОВАНОВИЋ ПАРТИЦИПАТИВНА ПРОЦЕНА ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА БУЈИЧНОГ
ЈЕЗЕРО “МАЛА ТИСА” У СРБИЈИ
84
Mр Мирјана ЂЕКИЋ ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА – ПЕТРОВАРАДИН, НОВИ САД
БАЧКИ КАНАЛИ – МОГУЋНОСТИ ИНТЕГРА(ЛНЕ)ТИВНЕ ЗАШТИТЕ
88
Миленко СТАНКОВИЋ, Дубравко АЛЕКСИЋ, Драгана СТОКИЋ,
Тања ТРКУЉА, Маја ИЛИЋ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
"ПЕРМАКУЛТУРА – ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВ МОДЕЛ ЗАШТИТЕ И
ОЧУВАЊА СЕЛА У БИХ"
96
др Младенко КУМОВИЋ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД
ЕКО МУЗЕЈИ НОВА МУЗЕЈСКА ФОРМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У КОНТЕКСТУ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
108
Игор ПЕРШОЉА, д.и.г, рестауратор-конзерватор ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА СЛОВЕНИЈЕ, РЕСТАУРАТОРСКИ ЦЕНТАР
НОВОДОБНО МАТЕРИЈАЛНО ПОСТОЈАЊЕ И ОЧУВАЊЕ ПАРТИЗАНСКЕ БОЛНИЦЕ ФРАЊА
112
мр Драгица ЈОВАНОВИЋ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СКЛОПУ ИНФРАСТРУКТУРНОГ И КУЛТУРНОГ
ПОВЕЗИВАЊА ЕВРОПСКОГ ПРОСТОРА
121
Снежана ГАЈИЋ АРХИВ СРБИЈЕ, КОНЗЕРВАТОРСКА ЛАБОРАТОРИЈА, БЕОГРАД
УТИЦАЈ СПОЉНИХ ФАКТОРА НА АРХИВСКУ ГРАЂУ
129
мр Славољуб ЛУКИЋ и Дамир КЉАЈИЋ, проф. ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ГРАДИШКА
ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТИ У ЗАШТИТИ СРЕДЊОВЈЕКОВНОГ НАСЉЕЂA ПРЊАВОРСКОГ И ДЕРВЕНТСКОГ КРАЈА
143
Селма РИЗВИЋ, Аида САЏАК, Белма РАМИЋ-БРКИЋ ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У
ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ
155
Pierre AURIOL и Суада ТОЗО НЕКОЛИКО СТРАТЕГИЈА ЗА УПИС СТЕЋАКА НА УНЕСКОВУ ЛИСТУ
СВЈЕТСКОГ КУЛТУРНОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА
167
Анка РАИЧ СУСТАВ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ КУЛТУРНЕ
БАШТИНЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
170
мр Мирко БАБИЋ, археолог МУЗЕЈ СЕМБЕРИЈЕ
ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
184
Драган КОВАЧЕВИЋ, Дејан РАДОШЕВИЋ, Радослав ГАШИЋ РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА БАЊАЛУКА
ЛИСИНА – ПУТЕВИ ГЉИВА
191
Слађана ПЕТРОНИЋ, Горан ПАНИЋ, Дејан РАДОШЕВИЋ, Јован ТРАВАР РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА БАЊАЛУКА
РИЈЕТКЕ И УГРОЖЕНЕ БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ У ПОСЕБНОМ РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ „ГРОМИЖЕЉ“
199
ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 207
САДРЖАЈ 209

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije